Comportament liniştit, caracter nu prea uşor descifrabil, ocazional critic, chiar sarcastic; dacă uneori proasta dispoziţie se manifestă prea apăsat, ea nu este totuşi nici capricioasă, nici agitată, nici certăreaţă, nici cîrtitoare. Răspîndeşte linişte în jurul ei, consolează şi vindecă fără să-şi dea seama.

Sub această aparenţă somnolează însă afecte şi pasiuni. Cu vârsta, farmecul caracterului îi sporeşte. Ea este „sympathetic”, adică simte şi trăieşte împreună cu ceilalţi. Ea îşi dezvoltă calităţile şi defectele doar în intimitate; aici îşi arată bogăţia inimii, grijile şi bucuriile dar şi pasiunile şi erorile, precum neîmpăcare, îndărătnicie, mînie, gelozie sau chiar desfrîu.

Poate să uite uşor de ceilalţi după cum poate să uite de timp. Din punct de vedere social, rămîne în cele mai felurite medii cît mai egală cu sine însăşi.

În viaţa casnică şi socială nu are pretenţii mari şi este uşor de mulţumit. Formulează spontan judecăţi, aprobînd sau elogiind. Ştie să liniştească şi să încurajeze. . Posedă compasiune pentru toate făpturile slabe, bipede sau patrupede. . Judecata îi este blândă şi tolerantă. Iubesc dr şi urăsc prea mult. Gelozia le pot transforma în fiare.  Nu sunt cele mai bune mame vitrege. Pot fi mame şi soţii afectuoase dar pasiunile şi afectele lor sunt atît de puternice încît le întunecă raţiunea.  Moralitatea ei neconvenţională se sprijină pe reflecţii profunde şi pe sentimente convingătoare.

C.G Jung (Tipuri psihologice)